Koronaviruksen vaikutus ansiopäivärahaan ja lomautuksiinJulkaistu 13.3.2020 klo 14:13 / Muokattu 18.3.2020 klo 8:06

Jos saat osa-aikatyön perusteella soviteltua ansiopäivärahaa, voi sairastumisella tai tartuntataudille altistumisella olla vaikutuksia myös päivärahan maksamiseen. Voit myös joutua pandemian johdosta lomautetuksi.

Koronavirus voi vaikuttaa työntekoosi joko siten, että itse sairastut siihen tai altistumisen kautta, jolloin sinut voidaan määrätä karanteeniin.

Mahdollista on myös, että sinut voidaan määrätä pois ansiotyöstä sen vuoksi, että työnteko työpaikallasi on estynyt vaikka itse et olisikaan sairastunut tai altistunut. Jos tässä tilanteessa työnantajalla ei ole tarjota korvaavaa työtä tai etätyötä, voidaan henkilö lomauttaa.

Myös koronapandemian aiheuttama taloudellinen tilanne voi johtaa lomautuksiin.


Työpaikka suljetaan tai työt vähenevät – työnantaja lomauttaa

Mahdollista on myös, että sinut voidaan määrätä pois ansiotyöstä sen vuoksi, että työnteko työpaikallasi on estynyt vaikka itse et olisikaan sairastunut tai altistunut. Tällöin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus tavallisesti jatkuu. Työnantaja voi mahdollisuuksien mukaan järjestää korvaavaa työtä tai teettää etätyötä. Mikäli työtä ei ole tarjolla, voi työnantaja lomauttaa työntekijän. Lomautuksen ajalta voi hakea ansiopäivärahaa. TE-toimistoon tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajalle.

Jos työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, esimerkiksi viranomaisen määrätessä työnteon esteestä, voi päivärahaan syntyä oikeus lomautukseen rinnastettava syyn perusteella. Tällöin päivärahaa voi hakea sen jälkeen kun työnantajan 14 päivän palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Näissä tilanteissa tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joka antaa työttömyyskassalle päivärahan maksamista varten lausunnon. TE-toimisto tekee ratkaisun siitä katsovatko he kyseessä olevan  lomautukseen rinnastettavan tilanteen vai tulisiko työnantajan lomauttaa työntekijä.

Päivärahan hakeminen

Lomautuksen aikaiset hakuohjeet löydät ohjepankistamme.  

Samojen hakuohjeiden mukaan tulee toimia mikäli sinut lomautetaan työstäsi taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen tilanteen johdosta.Päiväkoti tai koulu suljetaan ja jäät hoitamaan lasta kotiin

Työntekijän lapsen sairastuessa koronavirukseen oikeus työstä poissaoloon määräytyy tilapäistä hoitovapaata koskevien säännösten mukaisesti. Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin, voit saada karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa jos joudut jäädä häntä kotiin hoitamaan.

Jos lapsi ei kuitenkaan ole sairastunut eikä häntä ole määrätty karanteeniin, mutta päiväkoti tai koulu sulkee ovensa ja jäät kotiin häntä hoitamaan, ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan synny. Tässä tilanteessa kannattaa neuvotella työnantajan kanssa mahdollisuudesta etätyön tekemiseen, vuosilomien etukäteiseen pitämiseen tai mahdollisiin saldovapaisiin. Ansiopäivärahaan ei synny oikeutta, jos henkilö ottaa palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamiseksi.


Jos sinulla on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai sinun voidaan perustellusti olettaa altistuneen sellaiselle, voidaan sinut taudin leviämisen estämiseksi määrätä karanteeniin. Tällöin ansionmenetyksen ajalta sinulla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa Kelalta. Jos siis osa-aikatyötä tekevä päivärahan hakija sairastuu tai määrätään karanteeniin, hän voi hakea ansionmenetyksen ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Kokonaan työtön ei voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska hänelle ei synny ansionmenetystä vaan kokonaan työttömän sairastuessa tai altistuessa ansiopäivärahan maksaminen jatkuu. Kuitenkin jos työtön on itse sairastunut ja sairaus kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan, hän voi hakea omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaa.Päivärahan hakeminen

Jos siis sairastut tai sinut määrätään karanteeniin, jatka tällöin päivärahan hakemista normaalisti vaikka hakisitkin tartuntatautipäivärahaa tai sairauspäivärahaa. Merkitse hakemukseen jos olet sairas tai karanteenissa. Ilmoita hakemuksessa myös jos haet sairaus- tai tartuntatautipäivärahaa.

Ansiopäivärahaa voidaan edelleen maksaa, mutta tartuntapäivärahan määrä vähennetään ansiopäivärahasta. Mahdollinen sairauspäivärahan saaminen estää ansiopäivärahan maksamisen.