Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE  EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 


Laatimispvm: 1.1.2018 Päivitetty 24.5.2018 

1. Rekisterinpitäjä 
Nokian JHL ry 105


Käyntiosoite: 
Välikatu 24, 37100 Nokia


Postiosoite: 
Orelinkatu 48 A 3, 37120 Nokia
puh. 045 216 5225 ja 0405637799
2a. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa :
Jäsenasiainhoitaja Helena Hildén ja jäsenasiainhoitaja Niina Kantonen
nokianjhl105@gmail.com2b. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Tietosuojavastaava Hannu Viljanen 
tietosuoja@jhl.fi 
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki 
puh. 050 4128 094


3. Rekisterin nimi Nokian JHL ry 105 Jäsenrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry pitää yllä jäsenrekisteriä joka on keskitetty rekisteri, ja johon on tallennettu Nokian JHL ry 105:n  jäsenten tiedot. Tietoja käytetään jäsenyyden ja  edunvalvonta- asioiden hoitamiseen, tilastotietojen kokoamiseen, toimihenkilötehtävien rekisteröimiseen, kurssihallintoon ja työttömyyskassan jäsenyyden ja maksujen seurantaan. Käsittely suoritetaan ammattiliittotoimintaan liittyvän yhdistyksen laillisen toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin suojatoimin. Yhdistykseen liitytään vapaaehtoisen hakemuksen perusteella.  


5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: 
Henkilö- ja jäsenyystiedot 

 Nimi, henkilötunnus , yhteystiedot; Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite Jäsenyystiedot, äidinkieli, asiointikieli (postikieli), kansalaisuus, koulutus,     Tilitieto, jäsenmaksutiedot 

Työsuhde ja jäsenmaksujen tilitysvelvoitteet 


 Työsuhde- ja tilitysvelvoitetiedot, sopimusala, ammatti 

Toimihenkilötehtävät  

Kurssitiedot 


 Käydyt kurssit, ruoka-aineallergiatieto  

Edunvalvontatiedot 

Jäsenyyteen ja jäsenen edunvalvontaan liittyvät tapaukset. Oikeus ja erimielisyys tapaukset 

Muut tiedot 

 Lehtitilaukset, maksetut lakkoavustukset, kunniajäsenyydet, jäsenhankintatiedot, myönnetyt stipendit ja kellot, ansiomerkit 


6. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa tai muut säilytysaikaan vaikuttavat erillislait (esim. kirjanpitolait ja yhdistyslait) edellyttävät. 


7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenen itsensä ja jäsenen yhdistyksen antamat tiedot mm. yhdistyksen järjestämät tapahtumat.
Osoitemuutokset Postin osoitemuutospalvelun kautta. 
Jäsenmaksutiedot jäsenten työantajilta.  


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Jäsenten tietoja luovutetaan työttömyyskassalle ja vakuutusyhtiölle, jonka kautta on järjestetty järjestön jäsenvakuutus. Työsuhteeseen liittyvien sopimusten täytäntöönpanemiseksi luovutamme henkilötietoa rekisteröidyn luottamusmiehelle. 
JHL-opiston kursseille osallistujien henkilötietoja saatetaan luovuttaa mm. matkanjärjestäjille, hotelleille, ja opistoille.  


9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on suojattu toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen tietoturvan varmistamiseksi. 

Kaikki tietoliikenne on salattua parhaalla mahdollisella salaustekniikalla. 
10. Tarkastusoikeus 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta mutta jos tietoja pyydetään toistuvasti rekisterinpitäjällä on oikeus periä siitä hallinnollinen maksu. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti keskus- tai aluetoimistossa ja mukana pitää olla henkilöllisyystodistus. Keskus- ja aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.jhl.fi/yhteystiedot 


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot ilmoitetun mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava jäsenyys- ja yhdistyspalveluidenyksikköön: 
puh. 010 7703 430 
jasenpalvelu@jhl.fi 


12. Rajoitusoikeus 
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä jos tietoja halutaan käyttää esim. oikeudellisiin tarkoituksiin.  


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Koska käsittelyperusteena on sopimus vastustamis- ja poistamisoikeutta ei sovelleta. 

Liittymisen yhteydessä kysytään lupaa suoramarkkinointia varten. 

14. Automaattinen päätöksen teko ja profilointi 

JHL ei suorita rekisteröidyistä profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

15. Valitusoikeus 

Jos rekisteröity kokee että hänen oikeuksiaan loukataan, toivotaan että rekisteröity ottaa ensisijaisesti yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuoja viranomaisille. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

puh. 029 56 16670