Työttömyys

Työttömyyskassan jäsenenä saat turvaa työelämän katkoksissa. Kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta.

Allaolevasta linkistä pääset suoraan JHL:n työttömyyskassaan

Milloin osa-aikatyöstä ansaitsemasi palkka vaikuttaa päivärahaan?


Lue tästä ohjeita päivärahan hakemiseen liittyen kun päivärahan sovittelussa on 1.4.2019 siirrytty maksuperusteiseen sovitteluun

Mikä 1.4.2019 muuttui?

Ohjeita hakemista varten:

  • ilmoita työpäivät ja -tunnit (myös loma-ajoilta ym.) hakemuksessa kuten tähänkin asti
  • jos hakujakson ajalle osuu palkanmaksupäivä, liitä mukaan palkkalaskelma(t) vaikka työt olisi tehty jo aiemmin
  • jos osa hakujakson aikana tehtyjen työtuntien palkoista maksetaan vasta myöhemmin, ilmoita siitä hakemuksen lisätietoja-kohdassa, jolloin hakemuksesi voidaan käsitellä ilmoituksesi perusteella.